פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Ventas

Asistencia para realizar compras.

 Tecnica

Soporte sobre instalaciones y consultas técnicas del streaming

 Administracion

Atencion de cuestiones atenientes a facturaciones, cobros, acreditaciones de pagos

 Solicitud de contraseña

Pedidos de contraseñas para clientes registrados